Årsmøtet på Varaldsøy

Krigshistorisk gruppe

Årsmelding 2013