Årsmøte 2014Kvinnherad Sogelag hadde årsmøte i Varaldsøy Grendahus 26.04.2014.
Halvor Medhus ynskte velkommen , og leia årsmøtet. Grendahuskjellaren var mest fullsett , nærare 60 medlemer møtte.
Det smakte godt med kaffi og nydelege smørbrød etter ferjeturen. Stor takk til kjøkkengjengen!
Etter ei triveleg maktøkt, der drøsen gjekk lett, gjekk ein over til årsmøtesakene. Les meir

Årsmelding 2013.
Krigshistorisk gruppe er ei undergruppe i sogelaget.
Gruppa vart skipa i 2012, og er ei laust samansett samling av enkeltpersonar, som har interesse for hendingane knytte til andre verdskrigen, med særskilt fokus på Kvinnherad. Les meir

Årsmelding for Kvinnherad sogelag ved årsmøtet 26.april 2014, Varaldsøy.

Årsmøtet 2013 vart halde laurdag 27. april, med 36 medlemer i Olaløa, Mauranger.
Alle vedtak og val var samrøystes. Les meir