Årsmelding for 2012 ved årsmøtet 27. april 2013

Årsmøtet 2012 vart halde på Bjørnebøle, laurdag 21. april,
og avvikla i samsvar med vedtektene.

Les meir

Årsmøte i Kvinnherad Sogelag vart halde i Olaløo i Mauranger 27.04.2013.

Halvor Medhus ynskte velkommen, og leia årsmøtet. 36 medlemar hadde funne vegen til Olaløo denne fine vårdagen.

Les meir